Test anglického jazyka Scate

Vychází z kategorií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a určí úroveň anglického jazyka a zařadí vaše díte na úroveň A0 až C1+. 

Graf

 

Test obsahuje maximálně 45 úloh. Přizpůsobuje výběr úloh předchozím odpovědím dítěte a ukončí se ve chvíli, kdy je úroveň přesně určena. Většina dětí ukončí test dříve než za 45 minut, ale některým může test trvat i déle – záleží na tom, jak dlouho odpovídají na jednotlivé úlohy. K vyplnění testu potřebujete sluchátka nebo zapnuté reproduktory. 

 

Ukázka testu

 

Úlohy ověřují čtení a porozumění textu, porozumění mluvenému slovu, znalost gramatiky a slovní zásoby, schopnost orientace v základních konverzačních situacích. Hned po testování získáte podrobnou zprávu s přehledem a popisem jednotlivých úrovní.

Cena testu je 200 Kč pro jedno dítě.