Přehled testů

Procvičovací testy

Slouží k procvičení nebo zopakování učiva z českého jazyka a matematiky. Obsahují více než 500 krátkých tematických testů.   

Test čtenářské gramotnosti

Určí úroveň gramotnosti a zároveň zařadí vaše díte na mapě učebního pokroku. Získáte i přístup k doporučeným materiálům na rozvoj čtenářské gramotnosti. 

Test matematické gramotnosti

Je adaptivní test, který se postupně přizpůsobuje dítěti na základě jeho odpovědí na otázky. Určí úroveň gramotnosti a zároveň zařadí vaše díte na mapě učebního pokroku.

...

Národní testování

Celorepublikové srovnávací testování v českém a anglickém jazyce, matematice a dalších předmětech. Zapojit můžete své dítě, pokud navštěvuje 3., 5., 6., 7. nebo 9. třídu.

Test anglického jazyka Scate

Vychází z kategorií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a určí úroveň anglického jazyka a zařadí vaše díte na úroveň A0 až C1+. 

Trénink na přijímací zkoušky

Už na konci 8. třídy si může vaše dítě vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto.