Národní testování

Celorepublikové srovnávací testování v českém a anglickém jazyce, matematice a dalších předmětech. Zapojit můžete své dítě, pokud navštěvuje 3., 5., 6., 7. nebo 9. třídu.

Graf

Do testování se zapojují stovky škol v celé České republice. V případě, že škola vašeho dítěte nemá o testování zájem, můžete si testování objednat samostatně. Testování probíhá v přesně určeném termínu a cena je 300 Kč pro jedno dítě. 

Národní testování 6. a 9. tříd probíhá až do konce ledna a žáci vyplňují testy z českého a anglického jazyka, matematiky a test obecných studijních předpokladů (OSP). Testy obsahují 30 až 60 úloh a čas na jejich vypracování je 45 až 60 minut.

Národní testování 3., 5. a 7. tříd probíhá vždy v dubnu.
Žáci 3. tříd vyplňují testy z českého a anglického jazyka, matematiky, test člověk a jeho svět a test klíčových kompetencí. Každý test obsahuje 18 úloh a čas na jejich vypracování je 30 minut.

Žáci 5. a 7. tříd vyplňují testy z českého a anglického jazyka, matematiky a test obecných studijních předpokladů (OSP). Testy obsahují 30 až 60 úloh a čas na jejich vypracování je 45 až 60 minut.  

 

Základní výsledky vidíte hned po skončení testu a do dvou týdnů od ukončení celého testování najdete v profilu svého dítěte i podrobnou zprávu včetně srovnání se všemi zapojenými.