Trénink na přijímací zkoušky

Už na konci 8. třídy si může vaše dítě vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto.

Graf

Do testování se zapojují stovky škol v celé České republice. V případě, že škola vašeho dítěte nemá o testování zájem, můžete si testování objednat samostatně. Testování probíhá vždy v květnu a cena je 235 Kč pro jedno dítě. 

Testy, jsou připraveny podle přijímacích testů Cermat a vycházejí z RVP. Vaše dítě se seznámí s tématy a typy jednotlivých úloh v testu. Součástí Tréninku je i test studijních předpokladů. Díky němu zjistíte, zda vaše dítě naplno využívají svůj studijní potenciál.

Před testem z českého jazyka a matematiky může dítě vyplnit krátký dotazník. Doporučujeme hlavně před testem z matematiky vyplnit typ střední školy, na který se plánuje hlásit. Zjistí jaké jsou jeho/jí šance dostat se na vybranou střední školu. 

Základní výsledky vidíte hned po skončení testu a do dvou týdnů od ukončení celého testování najdete v profilu svého dítěte i podrobnou zprávu včetně srovnání se všemi zapojenými.